3.00 mm shank drills

Variety of micro diameter drills.
Diameter: 0.04 mm – 3 mm.

 

3.00 mm shank spotting drills (080 / 081 series)

Diameter: 0.15 mm - 3.00 mm
Tolerance D = +0.00 mm / 0.008 mm
Tolerance d = h6

3.00 mm shank spotting drills (080 / 081 series)

 


 

3.00 mm shank micro drills (226 series)

Standard length:
Diameter: 0.04 mm - 3.00 mm
Tolerance D = +0.00 mm / -0.008 mm
Tolerance d = h6

3.00 mm shank micro drills (226 series) standard length

 

 

Extended reach:
Diameter: 0.75 mm - 3.00 mm
Tolerance D = +0.00 mm / -0.008 mm
Tolerance d = h6

3.00 mm shank micro drills (226 series) extended reach

 


 

3.00 mm shank micro drills / left-handed (226L series)

Standard length:
Diameter: 0.04 mm - 3.00 mm
Tolerance D = +0.00 mm / -0.008 mm
Tolerance d = h6

3.00 mm shank micro drills / left-handed (226L series)  Standard length

 

 

Extended reach:
Diameter: 0.75 mm - 3.00 mm
Tolerance D = +0.00 mm / -0.008 mm
Tolerance d = h6

3.00 mm shank micro drills / left-handed (226L series) extended reach

 


 

Ultra-precision micro drills (392 series)

Fuel injector / Nozzle drills:
Diameter: 0.12 mm - 0.60 mm
Tolerance D = +0.00 mm / -0.008 mm
Tolerance d = h6

Ultra-precision micro drills (392 series)

 


 

3.00 mm shank micro drills for brass (885 series)

Diameter: 0.30 mm - 2.00 mm
Tolerance D = +0.000 mm / -0.008 mm
Tolerance d = h6

3.00 mm shank micro drills for brass (885 series)

3 mm shank drills